Afdruk
 

Gewandungen.de zijn een project van Wolf Zerkowski.

Adres:
Wolf Zerkowski
Emil-Janßen-Strasse 4
22307 Hamburg
Tel.: 040- 73673135
privat@pcwolf.de

Redaktion Wolf Zerkowski

Inhaltlich Verantwortliche
gemäß § 6 MDStV  Wolf Zerkowski


totalleiding Wolf Zerkowski
privat@pcwolf.de
supervisie van het lijst van de handelaars Wolf Zerkowski
privat@pcwolf.de
schoenenanleidingen Lorenz Rittscher 
l.rittscher@sh-home.de
voor enkele tekeningen en
aansporingen bedanken
wij ons bijThorsten Piepenbrink
Thorsten Piepenbrink    Fipse@compuserve.com

 
Wettelijke verwijzingen

De informatie ter beschikking gesteld wordt over deze Web-pagina zorgvuldig onderzocht door de exploitant, wolf Zerkowski, en regelmatig bijgewerkt. Niettemin kan de uitgever adhesie of een garantie voor de actualiteit, de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie overnemen niet. Het zelfde is ook op inhoud van de Websites van toepassing, waarnaar door middel van hyper+left één verwijst . De exploitant is niet verantwoordelijk voor inhoud van de Websites, die wegens zulk een verbinding worden bereikt.

De verdubbeling/de reproductie, het gebruik, veel het verkopen en de verandering en de publicatie van informatie, gegevens, materialen, Ontwerpen en Stylesheets, in het bijzonder het gebruik van teksten en teksten vereisen vorig, geschreven overeenkomst namens de exploitant.

Het gebruik hiervan en allen verschillend op deze homepage laat gemaakte e-mailadressen en adressen aan het doel van de reclame toe (b.v. Het door:sturen van Spam) of de markt en het openbare opinieonderzoek is met Federale Wet voor de Bescherming van Gegevens §28 exp in overeenstemming. 3 en exp. 4 verbieden.

Alle gebruikte gedeponeerde handelsmerken en auteursrechten zijn bezit van hun respectieve eigenaars.

Haftungsauschluss

1. Inhoud van online aanbieding
De auteurs en de exploitanten nemen geen waarborg voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de gemaakte beschikbare informatie over. De eisen van de aansprakelijkheid tegen exploitanten en auteurs, die vriendelijk idealistic materiaal op schade of verwijzen, dargebotenen die door het gebruik of Nichtnutzung van informatie en/of. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie veroorzaakt, zijn in principe onmogelijk, als namens de exploitant en/of de auteurs geen zoals kan zijn blijken weloverwogen of ruwweg het onachtzame zijn werden te beschuldigen van is aanwezig.
Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en noncommittal. De exploitant verwijt zich uitdrukkelijk om delen van de kanten of de volledige aanbieding zonder afzonderlijke aankondiging aan te vullen schrappen of de publicatie te veranderen nu en dan of definitief op te houden om.

2. Verwijzingen en weggegaan
Met directe of indirecte verwijzingen naar vreemde Web-pagina (hyper+on de linkerzijde van, die buiten het gebied van verantwoordelijkheid van de exploitant legt, zou een adhesieverplichting uitsluitend in het geval in kracht stappen, waarin de exploitant van de inhoud van kennis heeft en het technisch mogelijk en redelijk hem het gebruik in het geval van onwettige inhoud zou moeten verhinderen. De exploitanten en de auteurs verklaren hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van de verbinding die geen onwettige inhoud aan de kanten die kunnen worden verbonden plaatst herkenbaar was. Voor de huidige en toekomstige organisatie, heeft de inhoud of het gezag van de verbonden/verbonden kantenexploitanten en de auteurs geen invloed. Daarom scheiden zij zich hierbij van alle inhoud van alle verbonden /verkn üpften uitdrukkelijk kanten, die na verbinding het plaatsen werden veranderd. Deze verklaring is op allen van toepassing binnen de eigen de aanbiedings vastgestelde linkerzijde en de verwijzingen van Internet evenals aan buitenlandse ingangen in gastboeken die door exploitant worden geleverd, zijn de panelen, de verbindingslijsten, de adressenlijsten en in alle andere vormen van gegevensbestanden, op waarvan externe inhoud toegangen schrijf mogelijk. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade, die zich van het gebruik of het soort Nichtnutzung zulke van dargebotenerinformatie ontwikkelt, alleen is de aanbieder van de kant, waarnaar één verwees, verantwoordelijk in het bijzonder dat, wat over weggegaan naar de respectieve slechts publicatie verwijst.

3. Auteur en kenmerkend recht
Allen binnen de gespecificeerde aanbieding van Internet en indien nodig. door derde zijn onderworpen aan beschermde teken en gedeponeerde handelsmerken zonder reserve aan de verordeningen van geldig in elk geval kenmerkend recht en de bezitsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Nochtans gepast aan de naakte benaming moet de gevolgtrekking niet worden gemaakt dat de merknamen niet door rechtenderde worden beschermd!
Het auteursrecht voor gepubliceerd, van exploitant en auteurs zelf verstrekte voorwerpen blijft alleen met de exploitant van de kanten.
Een verdubbeling of een gebruik van dergelijke diagrammen, klei/toondocumenten, videoopeenvolgingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties worden niet toegelaten zonder uitdrukkelijke overeenkomst van de exploitant .

4. De veiligheid van gegevens
Als binnen de aanbieding van Internet de mogelijkheid voor de input van persoonlijke of bedrijfsgegevens (de e-mailadressen, noemen, adressen) bestaat, dan vindt het opgeven van deze gegevens namens de gebruiker op uitdrukkelijk freiwilliger basis plaats. De toevlucht aan en de betaling van alle aangeboden diensten zijn tot dusver technisch mogelijke en redelijke ook zonder aanwijzing van dergelijke gegevens en/of. onder aanwijzing van anonymizated gegevens of een alias laat toe. Het gebruik in de context van de afdruk of de vergelijkbare gegevens van de gepubliceerde contactcontacten zoals adressen, wordt telefoon en faxnummers evenals e-mailadressen door derde voor de overbrenging van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie niet toegelaten. De wettelijke stappen tegen de afzenders van zogenaamde Post Spam met inbreuken tegen dit verbod zijn uitdrukkelijk gereserveerd.

5. Rechtskracht van deze niet-aansprakelijkheid
Deze niet-aansprakelijkheid moet als deel van de aanbieding van Internet worden beschouwd, waarvan aan deze kant één verwees. Als de delen of de individuele formuleringen van deze tekst van de geldige wettelijke situatie niet, aan niet meer of niet volledig zouden moeten beantwoorden, blijven de resterende delen van het document onaangetast in hun inhoud en hun geldigheid door het.